HIKOKI DH28PX2 SDS PLUS DRILL 110V

HIKOKI DH28PX2 SDS PLUS DRILL 110V

HIKOKI DH28PX2 SDS PLUS DRILL 110V
Code: 100154
Qty   
€233.75Inc.
VAT